Մայիսյան հավաքի ամփոփում #2

Մայիսյան հավաքը թվերով-ցուցանիշներով-փաստերով. դպրոցների, ուսումնական կենտրոնների, լաբորատորիաների, «Դպիրի», կայքի տեղեկանքների հրապարակում Continue reading